do wakacji już tylko
-

Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi serdecznie zapraszają młodzież przede wszystkim klas szóstych wraz z Rodzicami na DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY, który odbędzie się dnia 27 lutego 2017 r. o godzinie 18:00. Zapraszamy uczniów chcących uczyć się w dwujęzycznej klasie z językiem hiszpańskim oraz w klasach z rozszerzeniami innych przedmiotów. Będziemy zaszczyceni, jeśli zechcecie Państwo Nas odwiedzić i bezpośrednio zapoznać się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2017/2018, bazą dydaktyczno-wychowawczą oraz atmosferą panującą w naszej szkole. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla gości, serdecznie zapraszamy!

Planowane klasy w roku szkolnym 2016/2017

1. Klasa dwujęzyczna z wiodącym językiem hiszpańskim
W ramach planowanej dwujęzyczności z wiodącym językiem hiszpańskim oferujemy naszym uczniom:
- naukę języka hiszpańskiego w wymiarze 5 godzin tygodniowo, dodatkowo dwa przedmioty nauczane będą z elementami języka hiszpańskiego,
- zajęcia prowadzone są zarówno przez nauczyciela polskiego jak i lektorów rodowitych Hiszpanów,
- poszerzenie wiedzy z zakresu kultury Hiszpanii i innych krajów hiszpańskojęzycznych,
- możliwość wzięcia udziału w konkursach z języka hiszpańskiego organizowanych przez naszą szkołę,
- zajęcia organizowane w ramach współpracy z Ambasadami Hiszpanii, Meksyku, Peru i Wenezueli,
- wyjścia do Instytutu  Cervantesa w Warszawie, miejsca bardzo licznie odwiedzanego przez osoby zainteresowane językiem, kulturą, literaturą, muzyką Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych,
- planujemy wymianę uczniów naszego gimnazjum z ich rówieśnikami z Hiszpanii,
- uczniowie, którzy ukończą klasę o tym profilu, będą idealnymi kandydatami do dalszego poszerzania swojej wiedzy w liceach dwujęzycznych z językiem hiszpańskim.

2. Klasa biologiczno-chemiczna z rozszerzonym językiem angielskim
W klasie realizowana będzie nauka biologii i chemii w rozszerzonym wymiarze godzin. Nauczanie tych przedmiotów odbywać się będzie z jednoczesnym wprowadzaniem specjalistycznego słownictwa w języku angielskim. W klasie realizowany będzie również rozszerzony program nauczania języka angielskiego w wymiarze 4 godzin tygodniowo.
Do  tej klasy zapraszamy osoby, które na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskały z przyrody i języka obcego co najmniej ocenę dobrą.

 

3. Klasa matematyczna z rozszerzoną nauką języków obcych
W klasie realizujemy rozszerzony program nauczania matematyki  interaktywnie oraz rozszerzony program nauczania języków obcych: angielskiego i niemieckiego lub hiszpańskiego. Program nauczania matematyki realizowany będzie w wymiarze 5 godzin tygodniowo. Ponadto  realizujemy dodatkową godzinę języka niemieckiego lub hiszpańskiego. Poza realizacją podstawy programowej zajmujemy się m. in.:
- wykorzystywaniem wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu problemów,
- realizacją projektów matematycznych,
- poszukiwaniem zastosowań matematyki w życiu codziennym,
- przygotowywaniem do konkursów matematycznych.

- planujemy wymianę uczniów naszego gimnazjum z młodzieżą z Niemiec
Do klasy zapraszamy osoby, które na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskały z matematyki i języka obcego co najmniej ocenę dobrą.

4. Klasa z  programem własnym matematyki "eMatematyka" oraz informatyki "2000 PLUS"
W klasie realizujemy rozszerzony program nauczania matematyki w wymiarze 5 godzin tygodniowo
i program  własny "2000 PLUS", będący rozszerzeniem nauczania informatyki do 2 godzin tygodniowo. Ponadto nauczamy dwóch języków obcych: angielskiego w ilości trzech godzin tygodniowo i drugiego języka obcego w ilości dwóch godzin w tygodniu.
W pracy z uczniami realizujemy dodatkowo takie cele, jak:
- przygotowanie do uzyskania certyfikatu ECDL,
- wykorzystanie technologii informacyjnej do nauki matematyki.
Do klasy zapraszamy osoby, które na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskały z matematyki co najmniej ocenę dobrą.

5. Klasa matematyczno - lingwistyczna z rozszerzonym programem nauczania matematyki i języka angielskiego
W klasie realizowany jest rozszerzony program nauczania matematyki wzbogacony m.in. o elementy słownictwa w języku angielskim w wymiarze 5 godzin tygodniowo. Realizowany jest również rozszerzony program języka angielskiego w wymiarze 4 godzin tygodniowo. Drugim obowiązkowym językiem dla ucznia jest język hiszpański, francuski lub niemiecki wykładany w ilości dwóch godzin tygodniowo. W ramach programu kładziemy nacisk na:
- wprowadzanie specjalistycznego angielskiego słownictwa na lekcjach matematyki,
- sprawną komunikację w języku angielskim,
- poznawanie kultury, sztuki i literatury krajów anglojęzycznych,
- udział w warsztatach językowych w Anglii.
Do klasy zapraszamy osoby, które na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskały z matematyki i języka angielskiego co najmniej ocenę dobrą.

6. Klasa z rozszerzonym programem nauczania matematyki i przedmiotów przyrodniczych
W klasie realizowany jest rozszerzony program nauczania matematyki w wymiarze 5 godzin tygodniowo oraz rozszerzony o 1 godzinę tygodniowo program nauczania przedmiotów przyrodniczych: chemii (w klasie I), fizyki (w klasie II), biologii (w klasie III). W klasie realizowane są dwa języki obce: język angielski (3 godziny tygodniowo) i drugi język obcy  (2 godziny tygodniowo). Do programu realizowanego przez klasę wprowadzamy m.in.:
- elementy ekologii i ochrony środowiska,
- uczestnictwo w lekcjach organizowanych przez instytuty naukowe i muzea,
- przygotowanie do konkursów matematycznych, chemicznych, biologicznych i fizycznych.
Do klasy zapraszamy osoby, które na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskały
z matematyki oraz z przyrody ocenę co najmniej  dobrą.

 

Galeria

 Gimnazjum nr 49 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie ul.Smocza 19       01-051 Warszawa   tel/fax: 22 838 11 05      e-mail: g49@gazeta.pl