do wakacji już tylko
-
Zapraszamy na Dni Otwarte naszej szkoły w dniach 25 lutego 2016r. o godz. 18.00 oraz 17 marca 2016r. o godz. 18.00!
Planowane klasy w roku szkolnym 2015/2016

1. Klasa z  programem własnym nauczania matematyki "Matematyka interaktywna" i rozszerzonym programem nauczania drugiego języka obcego: niemieckiego lub hiszpańskiego
W klasie realizujemy rozszerzony program nauczania matematyki oraz rozszerzony program nauczania drugiego języka obcego:niemieckiego lub hiszpańskiego. Program nauczania matematyki realizowany będzie w wymiarze 5 godzin tygodniowo. Ponadto  realizujemy dodatkową godzinę języka niemieckiego lub hiszpańskiego. Poza realizacją podstawy programowej zajmujemy się m. in.:
- wykorzystywaniem wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu problemów,
- realizacją projektów matematycznych ,
- poszukiwaniem zastosowań matematyki w życiu codziennym,
- przygotowywaniem do konkursów matematycznych,

Do klasy zapraszamy osoby, które na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskały z matematyki i języka obcego co najmniej ocenę dobrą.


2. Klasa z  programem własnym matematyki "eMatematyka" oraz informatyki "2000 PLUS"
W klasie realizujemy rozszerzony program nauczania matematyki w wymiarze 5 godzin tygodniowo i program  własny "2000 PLUS", będący rozszerzeniem nauczania informatyki do 2 godzin tygodniowo. Ponadto nauczamy dwóch języków obcych: język angielski w ilości trzech godzin tygodniowo i język niemiecki lub hiszpański w ilości dwóch godzin w tygodniu. W pracy z uczniami realizujemy dodatkowo takie cele jak:
- przygotowanie do uzyskania certyfikatu ECDL,
- wykorzystanie technologii informacyjnej do nauki matematyki,
- rozwijanie wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu matematycznych gier komputerowych.
Do klasy zapraszamy osoby, które na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskały z matematyki co najmniej ocenę dobrą.

3.Klasa lingwistyczna z rozszerzonym programem nauczania matematyki i języka angielskiego
W klasie realizowany jest rozszerzony program nauczania matematyki wzbogacony m.in. o elementy słownictwa w języku angielskim w wymiarze 5 godzin tygodniowo. Realizowany jest również rozszerzony program języka angielskiego w wymiarze 4 godzin tygodniowo. Drugim obowiązkowym językiem dla ucznia jest język hiszpański,francuski lub niemiecki wykładany w ilości dwóch godzin tygodniowo. W ramach programu kładziemy nacisk na:
- wprowadzanie specjalistycznego angielskiego słownictwa na lekcjach matematyki,
- sprawną komunikację w języku angielskim,
- poznawanie kultury, sztuki i literatury krajów anglojęzycznych,
- udział w warsztatach językowych w Anglii.
Do klasy zapraszamy osoby, które na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskały z matematyki i języka angielskiego co najmniej ocenę dobrą.

4.Klasa z rozszerzonym programem nauczania matematyki i przedmiotów przyrodniczych
W klasie realizowany jest rozszerzony program nauczania matematyki w wymiarze 5 godzin tygodniowo oraz rozszerzony o 1 godzinę tygodniowo program nauczania przedmiotów przyrodniczych: chemii (w klasie I), fizyki (w klasie II), biologii (w klasie III). W klasie realizowane są dwa języki obce: język angielski (3 godziny tygodniowo) i język niemiecki lub hiszpański (2 godziny tygodniowo). Do programu realizowanego przez klasę wprowadzamy m.in.:
- elementy ekologii i ochrony środowiska,
- uczestnictwo w lekcjach organizowanych przez instytuty naukowe i muzea,
- przygotowanie do konkursów matematycznych, chemicznych, biologicznych i fizycznych.
Do klasy zapraszamy osoby, które na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskały z matematyki oraz z przyrody ocenę co najmniej  dobrą.

 

5.Klasa dwujęzyczna z wiodącym językiem hiszpańskim

W ramach planowanej dwujęzyczności z wiodącym językiem hiszpańskim oferujemy naszym uczniom:
- naukę języka hiszpańskiego w wymiarze 5 godzin tygodniowo,
- poszerzenie wiedzy z zakresu kultury Hiszpanii i innych krajów hiszpańskojęzycznych,
- możliwość wzięcia udziału w konkursach z języka hiszpańskiego organizowanych przez naszą szkołę,
- wspólne oglądanie filmów hiszpańskojęzycznych,
- wyjścia do Instytutu Cervantesa w Warszawie, miejsca bardzo licznie odwiedzanego przez osoby zainteresowane językiem, kulturą, literaturą, muzyką Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych,
- planujemy wymianę uczniów naszego gimnazjum z ich hiszpańskimi rówieśnikami z Madrytu,
- uczniowie, którzy ukończą klasę o tym profilu, będą idealnymi kandydatami do dalszego poszerzania swojej wiedzy w liceach dwujęzycznych z językiem hiszpańskim.


6.Klasa z rozszerzonym programem języka polskiego  z  elementami  edukacji dziennikarskiej oraz rozszerzonym programem historii i matematyki

W klasie realizujemy rozszerzony program języka polskiego o jedną godzinę tygodniowo. Ponadto nauczamy dwóch języków obcych: języka angielskiego w wymiarze 3 godzin tygodniowo oraz  języka francuskiego lub niemieckiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo.
Innowacyjny program nauczania języka polskiego jest wzbogacony o warsztaty dziennikarskie, które stanowią dobrą okazję, aby inspirować uczniów do twórczej pracy,

- uczyć działania w zespole,

- pobudzać do samodzielności, ćwiczyć i rozwijać umiejętności literackie oraz sprawność językową, przydatne nie tylko dziennikarzowi,

- wzbogacać zasób słownictwa,

- zapoznawać z podstawowymi gatunkami dziennikarskimi,

- rozwijać umiejętności w zakresie poszukiwania informacji, również historycznych.

W klasie pierwszej historia będzie realizowana w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Rozszerzane będą treści związane z historią Polski o elementy np. wojskowości, obyczajowości, kultury oraz roli Polski na tle polityki europejskiej. W klasie drugiej i trzeciej matematyka będzie realizowana w rozszerzonym wymiarze 5 godzin tygodniowo.

Do klasy zapraszamy osoby, które na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskały z języka polskiego,historii oraz matematyki co najmniej ocenę dobrą.

 

 Gimnazjum nr 49 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie ul.Smocza 19       01-051 Warszawa   tel/fax: 22 838 11 05      e-mail: g49@gazeta.pl