do wakacji już tylko
-
Informujemy, że test kompetencji językowych do klas dwujęzycznych odbędzie się 6 czerwca 2017r.  o godzinie 9.00 w budynku naszej szkoły.
Planowane klasy w roku szkolnym 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 prowadzimy nabór do następujących klas:

- dwa oddziały przedszkolne

- dwa oddziały klas pierwszych

- 2 oddziały klasy VII dwujęzycznej - test predyspozycji językowych odbędzie się 6 czerwca 2017 r. o godzinie 9.00 na terenie naszej szkoły.

- 3-4 oddziały klasy VII ogólnodostępnej

 

1. Klasa zerowa


harmonogram rekrutacji

zasady rekrutacji

kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata


2. klasa pierwsza


harmonogram rekrutacji

kryteria rekrutacji

zasady przyjęć do klas pierwszych

 

Oferujemy wsparcie specjalistów z wolskich poradni psychologiczno - pedagogicznych  w czasie tzw. "otwartych sobót" oraz wsparcie szkolnego pedagoga i psychologa. Proponujemy specjalną ofertę edukacyjną realizowaną poza tzw podstawą programową:

- 2 zajęcia w tygodniu z języka angielskiego prowadzone w ramach strategicznego projektu edukacyjnego "wolski poliglota"

- 2 zajęcia w tygodniu z rytmiki lub korektywy,

- 1 zajęcie w tygodniu pt. "Informatyka dla smyka",

- 1 zajęcie w tygodniu wspierających kreatywność dziecka np. robotyka, szachy w ramach wolskiego strategicznego priorytetu edukacyjnego "Indywidualizacja nauczania",

- 1 raz w semestrze w ramach edukacji kulturalnej dla najmłodszych wyjście do kina, teatru lub muzeum,

-  1 każde dziecko w okresie zimowym otrzymuje tzw. "zdrową kanapkę"

- wszystkie grupy sześciolatków w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych otrzymają komplet materiałów plastycznych i artykułów papierniczych.

 

3. Klasa siódma dwujęzyczna z wiodącym językiem hiszpańskim

 

Harmonogram działań kandydata

 

W ramach planowanej dwujęzyczności z wiodącym językiem hiszpańskim oferujemy naszym uczniom:
- naukę języka hiszpańskiego w wymiarze 5 godzin tygodniowo, dodatkowo dwa przedmioty nauczane będą z elementami języka hiszpańskiego,
- zajęcia prowadzone są zarówno przez nauczyciela polskiego jak i lektorów rodowitych Hiszpanów,
- poszerzenie wiedzy z zakresu kultury Hiszpanii i innych krajów hiszpańskojęzycznych,
- możliwość wzięcia udziału w konkursach z języka hiszpańskiego organizowanych przez naszą szkołę,
- zajęcia organizowane w ramach współpracy z Ambasadami Hiszpanii, Meksyku, Peru i Wenezueli,
- wyjścia do Instytutu  Cervantesa w Warszawie, miejsca bardzo licznie odwiedzanego przez osoby zainteresowane językiem, kulturą, literaturą, muzyką Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych,
- planujemy wymianę uczniów naszego gimnazjum z ich rówieśnikami z Hiszpanii,
- uczniowie, którzy ukończą klasę o tym profilu, będą idealnymi kandydatami do dalszego poszerzania swojej wiedzy w liceach dwujęzycznych z językiem hiszpańskim.

 

oddziały dwujęzyczne w szkołach podstawowych


4. Klasa siódma z dodatkowa nauką w ramach koła: biologicznego,chemicznego,  języka angielskiego
W klasie realizowana będzie nauka biologii i chemii w ramach dodatkowych kół przedmiotowych. Nauczanie tych przedmiotów odbywać się będzie z jednoczesnym wprowadzaniem specjalistycznego słownictwa w języku angielskim. W klasie realizowane będzie również koło z języka angielskiego.
Do  tej klasy zapraszamy osoby, które na świadectwie ukończenia klasy szóstej uzyskały z przyrody i języka obcego co najmniej ocenę dobrą.

 

5. Klasa siódma z dodatkową nauką w ramach koła: matematycznego i koła języków obcych
W klasie realizujemy naukę matematyki interaktywnie w ramach dodatkowego koła przedmiotowego. Dodatkowo klasa będzie uczyła się dwóch języków obcych:angielskiego i niemieckiego lub hiszpańskiego. Program nauczania matematyki realizowany będzie w wymiarze 5 godzin tygodniowo. Ponadto  realizujemy dodatkową godzinę języka niemieckiego lub hiszpańskiego w ramach obowiązkowego koła przedmiotowego. Poza realizacją podstawy programowej zajmujemy się m. in.:
- wykorzystywaniem wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu problemów,
- realizacją projektów matematycznych,
- poszukiwaniem zastosowań matematyki w życiu codziennym,
- przygotowywaniem do konkursów matematycznych.

- planujemy wymianę uczniów naszego gimnazjum z młodzieżą z Niemiec
Do klasy zapraszamy osoby, które na świadectwie ukończenia klasy szóstej uzyskały z matematyki i języka obcego co najmniej ocenę dobrą.

 

Galeria

 Gimnazjum nr 49 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie ul.Smocza 19       01-051 Warszawa   tel/fax: 22 838 11 05      e-mail: g49@gazeta.pl